Keum-Boo

Armband Keum-Boo Topas
Armband Keum-Boo Topas.

Keum-Boo är koreanska och betyder ungefär ”fäst guld”. Man värmer fast rent guld, 24K, på rent silver, 999.
De båda metallernas atom­struktur gör att de har lätt att binda sig till varandra. Detta sker vid en temperatur av ca 450°C då atomernas rörelse ökat.
Silverytan måste vara behandlad så att den utgörs av rent silver. Guldet som används är i form av en, för ändamålet tillverkad, folie.
Folien läggs på det varma silvret och med ett lätt tryck får man atomerna att byta elektroner och får på så vis en permanent bindning. 
Keum-Boo-tekniken har använts i över tusen år i Korea, men också i Kina och Japan. Den kan också tillämpas på järn och koppar.

Jag har en speciell för­kärlek för att svart­oxidera silvret på mina keum-boo-smycken, då detta ger en fin kontrast mellan materialen.