Porslin från ostindie­fararen Götheborg

Porslin från ostindiefararen Götheborg
Porslin från ostindiefararen Götheborg.

Ost­indiska Kom­paniet

Ostindiska Kompaniet bildades 1731 med hjälp av utländska investerare. Resorna till Kina var mycket lönsamma bland annat beroende på förmånliga villkor från staten. Importen bestod främst av te, siden, kryddor och porslin, vilket såldes på auktion till framför allt utländska uppköpare. På grund av ändrade politiska förhållanden och konkurrens blev lön­samheten sämre och företaget tvingades i konkurs 1813.

Götheborg

14 mars 1743 avseglade ostindie­fararen Götheborg på sin tredje resa till Kina. Efter förseningar på grund av väder­förhållandena anlände fartyget till Sverige 12 september 1745, men strandade på grundet Hunne­bådan i Göteborgs inlopp. Kanoner, siden och porslin bärgades strax efter förlisningen, men merparten blev kvar på botten.
Hälften av porslins­lasten bestod av blåvitt porslin. En stor del var blåvitt med brun utsida, så kallat café au lait. Det fanns också ett litet antal föremål med emalj­färger.
Under 1800-talet och början av 1900-talet gjordes flera försök att bärga resterna av lasten. Bland annat av James Keiller, vilken 1906 – 1907 lyckades få upp över 4000 porslins­föremål. Dessa såldes sedan på auktion.

Skärvor blir smycken

Men det var inte bara hela föremål, som togs upp utan också porslins­skärvor. Skärvorna har funnits i familjen Keillers ägo till nu och jag har köpt några av dem på auktion för några år sedan. De vackra skärvorna blir nu en del i smycken jag gör.