Vind­­flöjlar

Vindflöjel Svanar
Vindflöjel Svanar.

Ge ditt hus en personlig touch. Beställ en vind­flöjel, som speglar din miljö, dina intressen, ger ett gammalt hus en skydds­symbol eller ett nytt hus en datering. Anled­ningarna kan vara många. Du bestämmer!

Vindflöjel Lingsberg
Vindflöjel Lingsberg.

Vind­flöjelns historia

Användning av vind­flöjlar har kunnat härledas tillbaka till vikinga­tiden. Det finns flera belägg både i skrift och bild. Forskningen idag menar att den användes både som vindvisare och maktsymbol. Flöjeln var monterad på en liten stång och hissades upp i masten för att visa den relativa vind­riktningen, när skeppet låg vid land monterades den som maktsymbol i stäven. Den var indelad i sektorer, markerade med hål i ytter­kanten, för att också kunna mäta solhöjden.

I en gammal fransk skrift beskrivs hur vikingen Rollos sonsons sonson Wilhelm hängde upp en ”gyllene väderflöjel” i mast­toppen, när han, år 1066, seglade iväg från Normandie för att erövra England.

Bruket av vind­flöjlar spreds av vikingarna till både England, Frankrike, Irland och området runt Östersjön. Det finns några få flöjlar bevarade från vikinga­tiden. Den mest kända är flöjeln från Söderala kyrka i Hälsingland. Flöjlarna till­verkades i brons och förgylldes ibland.

Som maktsymboler har flöjlarna använts på slott och kyrkor ända in i vår tid. När flöjlarna placerades på byggnader ändrades också formen på bladet. Det blev vanligt med årtal, ägar­initialer samt symboler, som skulle skydda de boende från olyckor. Djur­figurer, som drakar, ormar och tuppar, blev populära från 1500-talet och framåt. Från 1800-talet blev det också vanligt med segel­båtar och skepp på husen vid kusterna. Dessa fungerade mer som vind­visare och prydnader än som makt­symboler. Se nedan exempel på äldre flöjlar.

Teknik och material

Mina flöjlar är huvud­sakligen tillverkade av koppar, mässing och rostfritt stål. Det kan finnas komplement i form av glidlager beroende på flöjelns form.
Jag lägger stor vikt vid att de skall svänga lätt i vinden, varför de oftast är monterade med ett kullager i toppen. De är också konst­ruerade för att klara väder och vind under lång tid.
Normalt lackerar jag inte flöjlarna eftersom lacken oftast börjar ge sig efter fyra, fem år. Flöjeln blir då fläckig och inte alls vacker. Koppar och mässing mörknar med åren och blir efter mycket lång tid vackert grön.